Patientens övervakning utförs uteslutande av specialiserad medicinsk personal.

IBS-Irritabel tarmsyndrom

IBS definieras som funktionella tarmsymtom utan bakomliggande organisk sjukdom. Irrritabel tarmsyndrom anses vara en av de vanligaste sjukdomarna i världen. 15-20% av befolkningen har besvär som kan klassas som IBS. Det är inte livshotande, men IBS kan vara ett långvarigt problem som ändrar hur du lever ditt liv.

Vad är symtomen på IBS?

Smärtor: Diffusa till karaktären och vanligen med varierande lokalisation. Ofta lättar smärtan efter defekation och gasavgång eller efter matintag.

Gasbesvär I form av uppblåsthet och gasavgång.

Avföringsrubbning :Vanligast är omväxlande förstoppning och diarré. Avföringen är ofta smal och fraktionerad (“harlortar”) med en känsla av ofullständig tarmtömning med flera toalettbesök, särskilt på morgonen. Ibland enbart förstoppning eller diarré.

Stress kan förvärra symtomen.

Vissa människor har också urinsymptom eller sexuella problem.

Det finns fyra typer av tillståndet. Det finns IBS med dominerande förstoppning (IBS-C) och IBS med dominerande diarré (IBS-D). En del människor har ett växlande mönster av förstoppning och diarré. Detta kallas blandad IBS (IBS-M).  Andra har otillräckligt avvikande avföringsmönster för att kvalificera för någon av grupperna 1-3. Det kallas ej klassificerbar IBS (IBS-U).

Vad beror IBS på ?

Senare tids forskning talar mer för att symtombilden vid IBS är ospecifik och kan ha många olika förklaringar.
Det finns flera faktorer-triggers som är kända för att utlösa IBS-symtom,
Forskning indikerar att tarmen blir överkänslig och överreagerar mot mild stimulering även av vanliga födoämnen och inte bara av gluten eller laktos. Även ofarliga livsmedel t.ex isberg eller äpple skulle vara IBS-triggers. I stället för långsamma, rytmiska muskelrörelser spasmar tarmmusklerna. Det kan orsaka diarré eller förstoppning.
En annan teori antyder att det kan involvera kemikalier tillverkade av kroppen, till exempel serotonin och gastrin, som kontrollerar nervsignaler mellan hjärnan och matsmältningskanalen.
Andra forskare studerar för att se hur tarmbakterier kan leda till tillståndet. Forskarnas teori är att de bakterier vi har i tarmen kan producera ämnen som får tarmens försvar att fungera sämre. Tarmen börjar då släppa in dessa skadliga ämnen i tarmslemhinnan. Där aktiveras nervceller som signalerar smärta – patienten får magont.
Eftersom kvinnor besväras mer av IBS än män, tror vissa hormoner att det kan spela en roll. Hittills har studier inte klargjort detta.

Hur behandlas IBS?

Nästan alla personer med IBS kan få hjälp, men ingen enda behandling fungerar för alla. En viktig del av behandlingen är att man får diagnosen och symtomen förklarade.

Här på Medibalans samtalar vi utifrån dina mål och behov för att hitta rätt individuell utrednings – och behandlingsplan för att lindra  dina symtom. Diagnosen ställs efter en noggrann genomgång av dina symtom och en omfattande utredning för att utesluta fram för allt matintolerans eller tarmfloras rubbningar
Många saker kan utlösa IBS-symtom, inklusive vissa livsmedel, mediciner och emotionell stress. Kosten kan ha stor betydelse för hur man mår. Hur man reagerar på olika livsmedel är individuellt. Du måste lära dig vad dina triggers är. Du kan behöva göra några livsstilsförändringar och ta mediciner.

Boka en gratis konsultation →

Läs mer om

Matintolerans

starta om din kropp!

Fetma

när övervikten är hälsoproblem

Gut screening®

Hjälp immunförsvaret via dina tarmbakterier

IBS

låt din mat vara din medicin