IBS utredning och behandling

IBS-Irritabel tarmsyndrom

Hur behandlas IBS?

Nästan alla personer med IBS kan få hjälp, men ingen enda behandling fungerar för alla. En viktig del av behandlingen är att man få diagnosen och symtomen förklarade.

Här på Medibalans samtalar vi utifrån dina besvär och behov för att hitta en individuell utrednings – och behandlingsplan för att återställa tarmfloras balans och främja din tarmhälsa.

Vårt program har fyra steg:

Undersökning: Du lämnar ett blodprov hos oss som skickas till innovativa laboratorier i USA & TYSKLAND . Blodprovet genomgår en patenterad process vilken är en specifik kombination av flödescytometri och impedansmetodik. Resultaten visar oss vilka livsmedel aktiverar immunförsvaret och leder till en låggradig inflammation vilket med sin tur orsakar till ansamling av toxiner, ökad oxidativ stress och aktivering av immunsystemet. Vi får också reda på vilka av kroppens mekanismer och processer dysfungerar.

Behandling: Det andra steget är en individuell kostplan utifrån provsvar för att:
rengöra kroppen från gifter
binda de fria radikalerna som finns i blodflödet och
bryta ner fettet för att släppa ut toxinerna som lagras i fettcellerna

Resultat: Vi inriktar oss på att återställa balansen i tarmen, rensa kroppen från gifter, minska inflammation i tarmkanalen, förstärka immunsystemet och öka näringsintag, eliminera magbesvär och återföra normala avföringsvanor.

Underhåll: Det fjärde steget är att “reprogrammera” och starta om din kropp, öka ämnesomsättning, reglera tarmen och förbättra livskvalitet.

IBS definieras som funktionella tarmsymtom utan bakomliggande organisk sjukdom. Irrritabel tarmsyndrom anses vara en av de vanligaste sjukdomarna i världen. 15-20% av befolkningen har besvär som kan klassas som IBS. Det är inte livshotande, men IBS kan vara ett långvarigt problem som ändrar hur du lever ditt liv.

Smärtor: Diffusa till karaktären och vanligen med varierande lokalisation. Ofta lättar smärtan efter defekation och gasavgång eller efter matintag.

Gasbesvär I form av uppblåsthet och gasavgång.

Avföringsrubbning :Vanligast är omväxlande förstoppning och diarré. Avföringen är ofta smal och fraktionerad (“harlortar”) med en känsla av ofullständig tarmtömning med flera toalettbesök, särskilt på morgonen. Ibland enbart förstoppning eller diarré.

Stress kan förvärra symtomen.

Vissa människor har också urinsymptom eller sexuella problem.

Det finns fyra typer av tillståndet. Det finns IBS med dominerande förstoppning (IBS-C) och IBS med dominerande diarré (IBS-D). En del människor har ett växlande mönster av förstoppning och diarré. Detta kallas blandad IBS (IBS-M). Andra har otillräckligt avvikande avföringsmönster för att kvalificera för någon av grupperna 1-3. Det kallas ej klassificerbar IBS (IBS-U).

Vad beror Ipå ?

Senare tids forskning talar mer för att symtombilden vid irritable bowel syndrom är ospecifik och kan ha många olika förklaringar.
Det finns flera faktorer-triggers som är kända för att utlösa IBS-symtom,
Forskning indikerar att tarmen blir överkänslig och överreagerar mot mild stimulering även av vanliga födoämnen och inte bara av gluten eller laktos. Även ofarliga livsmedel t.ex isberg eller äpple skulle vara IBS-triggers. I stället för långsamma, rytmiska muskelrörelser spasmar tarmmusklerna. Det kan orsaka diarré eller förstoppning.
En annan teori tyder på att det kan involvera kemikalier tillverkade av kroppen, till exempel serotonin och gastrin, som kontrollerar nervsignaler mellan hjärnan och matsmältningskanalen.
Andra forskare studerar för att se hur tarmbakterier kan leda till tillståndet. Forskarnas teori är att de bakterier vi har i tarmen kan producera ämnen som får tarmens försvar att fungera sämre. Tarmen börjar då släppa in dessa skadliga ämnen i tarmslemhinnan. Där aktiveras nervceller som signalerar smärta – patienten får magont.
Eftersom kvinnor besväras mer av IBS än män, tror vissa hormoner att det kan spela en roll. Hittills har studier inte klargjort detta.