Mer än 50% av befolkningen påverkas av genetiska varianter i metyleringsprocess

Metylering kan spela en viktig roll i många kroniska sjukdomar. Genom att förstå din genetik kan du förebygga och behandla dessa tillstånd med rätt näring.

MethylDetox-profil testar kritiska gener i metyleringsprocess. Genom att förstå dina gener och hur de påverkar metylering kan du förebygga och behandla befintliga hälsoproblem med rätt näring.

Omfattande utredning av metylering och avgiftning

MethylDetox Profil ger mer värdefull information än MTHFR  ensam, vilket ger dig en mer komplett bild av kroppens metylering och avgiftning. MethylDetox-profilen innehåller rekommendationer för specifika näringsbehov som skulle hanteras under vår handledning. 

Standard MTHFR-genotypning utvärderar endast folsyraomsättningen. Vetenskaplig forskning avslöjar att en mängd olika gener är inblandade i att upprätthålla metionin / homocysteinbalansen. Genetiska variationer (SNP) i dessa viktiga gener påverkar din metyleringspotential. Individuell metylering övervakas med användning av homocysteinnivåer. Viktiga SNP ingår för att utvärdera din förmåga att metylera neurotransmittorer, DNA och toxiner.

Vem kan ha nytta av detta test?

Individer med någon av följande diagnoser eller symtom:

  • Kardiovaskulära sjukdomar t.ex. hypertoni, kranskärlssjukdom, stroke (4-10)
  • Neurologiska störningar t.ex. depression, demens, Alzheimers sjukdom, ADD / ADHD, ASD, kronisk trötthet, migrän, sömnbevär (7, 10-17)
  • Metaboliska sjukdomar t.ex. metaboliskt syndrom, diabetes mellitus, njursjukdomar, nedsatt förmåga att metabolisera mediciner, multipel kemisk känslighet 10, 18-21
  • Muskuloskeletala störningar t.ex. osteoporos 10, 22
  • Ögonsjukdomar t.ex. makuladegeneration 23, 24
  • Cancer t.ex. kolorektal, bröst och andra 1, 10, 25

Provs komponenter

1. MTHFR

MTHFR-genens roll är att producera det viktiga MTHFR-enzymet i kroppen. Detta enzym är en viktig del för att upprätthålla optimal hälsa. Om MTHFR-genen har en variant kan omsättningen av folsyra påverkas negativt. Felaktig omsättning av folsyra är inblandad i många olika sjukdomar. 5, 6, 10, 26-29

2. MTR

MTR-kodar för enzymet, metioninsyntas (MS). MS omvandlar homocystein till metionin med användning av metylerat vitamin B12. Varianter i denna gen påverkar signifikant homocysteinomsättningen, vilket kan öka risken för ett antal kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, metaboliska och neurologiska tillstånd och vissa typer av cancer. 30

3. MTRR

MTRR-genen kodar för det viktiga enzymet, metioninsyntasreduktas (MSR). Metioninsyntasreduktas krävs för att metioninsyntas ska fungera korrekt (se MTR). Båda generna verkar tillsammans för att omvandla homocystein till metionin. Varianter kan vara involverade i utveckling av cancer, Parkinsons sjukdom, depression, högt blodtryck och många andra. 31-36

4. COMT

COMT är den viktigaste genen som är involverad i metylering. Det spelar en viktig roll i en mängd olika störningar, inklusive östrogeninducerad cancer, Parkinsons sjukdom, depression, högt blodtryck och många andra. COMT är också nödvändigt för att upprätthålla en korrekt balans mellan neurotransmittorer och SAMe erhållna från metionin. Genetiska varianter i COMT kan resultera i olika neurologiska problem och har också associerats med autism 31-36

5. AHCY

AHCY är det enda enzym som är känt för att omvandla S-Adenosylhomocystein (AdoHcy) till homocystein. Det är avgörande att AHCY omedelbart omvandlar AdoHcy till homocystein och adenin för att bibehålla optimal metyleringspotential. Studier visar en koppling mellan varianter i denna gen med dålig metyleringspotential och allvarliga myopatier, utvecklingsförseningar och hypermetioninemi.

6. Homocysteine

Homocystein är en aminosyra som är involverad i att upprätthålla metionincykeln. Förhöjda homocysteinnivåer är välkända riskfaktorer för kronisk sjukdom, särskilt kardiovaskulära sjukdomar, diabetes och neurodegenerativa störningar 7, 10, 37

Testresultaten inkluderar rekommendationer för  att hantera specifika näringsbehov under vår handledning