Kroppsscanning

NLS-diagnostik (icke-linjär systemdiagnostik) är en avancerad metod för att läsa av och analysera elektromagnetiska signaler från din kropp, inklusive DNA och kromosomer. Denna teknik kan definiera gener, ursprung och graden av potentiellt skadliga processer. Det gör det möjligt att förutsäga din framtida hälsodynamik

InBody Kroppsmätning

InBody 770 är en avancerad kroppsanalysator som ger detaljerad information om kroppssammansättningen. Genom att använda den senaste biologiska impedanstekniken (BIA), kan InBody 770 exakt mäta olika komponenter i kroppen, som muskelmassa, fettprocent, och kroppsvätskor.

Hjärtskanning

Hjärtscanningen gör en omfattande undersökning av hjärtat, inklusive kontinuerlig EKG-övervakning, hjärtfrekvensanalys, hjärtbelastningsbedömning, HRV-övervakning, andningsfrekvensövervakning och kroppsschockanalys. 

Hjärtscanningen erbjudas antigen som en tilläggstjänst till NLS-scanningen då tar den cirka 60 minuter, eller som en kontinuerlig 24-timmars hjärtscanning. 

Läckande tarm och ändrad immunitet

”Föreställ dig glutenintag i ett spektrum. I ena änden har du personer med celiaki, som inte tål en glutenkrumma i kosten. I andra änden har du de lyckliga människorna som kan äta pizza, öl, pasta och kakor – och inte har några skadliga effekter alls. I mitten finns det ett grumligt område med glutenreaktioner, inklusive glutenkänslighet.”

Bio-Hacking

Biohacking handlar om att förstå din kropp på en djupare nivå. Genom avancerade tester som Full Genome Proactive Screening, Alcat-testet, methyl detox, och andra, kan vi upptäcka genetiska, näringsrelaterade och miljömässiga faktorer som kan påverka din hälsa negativt.

Telomerlängd

Kortare telomerer har associerats med hjärt-kärlsjukdomar, inflammatoriska störningar, metaboliskt syndrom, diabetes, kognitiv nedgång och andra kroniska degenerativa tillstånd som normalt är associerade med åldrande.

CICA

Noggrann diagnos av icke-celiacglutenkänslighet (NCGS) och celiaki är komplex eftersom både specifika och ospecifika vägar i immunsystemet är inblandade.

CICA utvärderar en patients genetiska risk för celiaki, serummarkörer associerade med aktiv celiaki-process och genetiska serummarkörer associerade med Crohns sjukdom och serologiska markörer för minskad antigenutslagning i tarmen.

MethylDetox Profile

MethylDetox-profilen innehåller genetiska markörer som är involverade i metylering och homocysteinmetabolism som tillhandahålls i en detaljerad labrapport med personlig kommentar. Dessutom möjliggör fortsatt homocystein-testning enkel övervakning av patientens framsteg.

Cellulära NäringsAnalyser

Cellular Mucronutrient Assay (CMA) är ditt verktyg för att bedöma och åtgärda brister i mikronäringsämnen (vitaminer och mineraler) samt aminosyror och andra näringsämnen i immunceller. Detta är en återspegling av långvarig näringsämnesstatus, inte bara en “ögonblicksbild”, vilket ses i serumnäringstest.