TJÄNSTER

IBS

Nästan alla personer med IBS kan få hjälp, men ingen enskild behandling fungerar för alla. En viktig del av behandlingen är att man få diagnosen och symtomen förklarade.

Här på Medibalans samtalar vi utifrån dina besvär och behov för att hitta en individuell utrednings – och behandlingsplan för att återställa tarmfloras balans och främja din tarmhälsa.

Övervikt & Fetma

Här på Medibalans erbjuder vi en individuell undersöknings- och behandlingsplan för att återställa balansen i tarmfloran och lyckas med viktminskning med hänsyn till nuvarande sjukdomar och behov.

Vårt program bygger inte på begränsning av kaloriintaget, utan på normal funktion av tarmmikrobiomet

Matintolerans behandling

Det är viktigt att identifiera problemet och livsmedel eller ätmönster som utlöser det.

Vår behandlingsmodell

Fokuserar på en välstrukturerad individuell kartläggning och uppföljning som ger utmärkt utrymme för att anpassa kosten till individens behov.

Läckande tarm och ändrad immunitet

”Föreställ dig glutenintag i ett spektrum. I ena änden har du personer med celiaki, som inte tål en glutenkrumma i kosten. I andra änden har du de lyckliga människorna som kan äta pizza, öl, pasta och kakor – och inte har några skadliga effekter alls. I mitten finns det ett grumligt område med glutenreaktioner, inklusive glutenkänslighet.”

Störda Metaboliska processer

Genetiska variationer i metyleringsvägen är associerade med förhöjda homocysteinnivåer, försämrade metyleringsprocesser och begränsad avgiftningskapacitet. Detta kan bidra till påskyndat åldrande, kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och neurodegenerativa störningar, försämrad genreglering, dålig läkemedelsclearance och nedsatt neurotransmittormetabolism.

Telomerlängd

Kortare telomerer har associerats med hjärt-kärlsjukdomar, inflammatoriska störningar, metaboliskt syndrom, diabetes, kognitiv nedgång och andra kroniska degenerativa tillstånd som normalt är associerade med åldrande.

CICA

Noggrann diagnos av icke-celiacglutenkänslighet (NCGS) och celiaki är komplex eftersom både specifika och ospecifika vägar i immunsystemet är inblandade.

CICA utvärderar en patients genetiska risk för celiaki, serummarkörer associerade med aktiv celiaki-process och genetiska serummarkörer associerade med Crohns sjukdom och serologiska markörer för minskad antigenutslagning i tarmen.

MethylDetox Profile

MethylDetox-profilen innehåller genetiska markörer som är involverade i metylering och homocysteinmetabolism som tillhandahålls i en detaljerad labrapport med personlig kommentar. Dessutom möjliggör fortsatt homocystein-testning enkel övervakning av patientens framsteg.

Cellulära NäringsAnalyser

Cellular Mucronutrient Assay (CMA) är ditt verktyg för att bedöma och åtgärda brister i mikronäringsämnen (vitaminer och mineraler) samt aminosyror och andra näringsämnen i immunceller. Detta är en återspegling av långvarig näringsämnesstatus, inte bara en “ögonblicksbild”, vilket ses i serumnäringstest.