Åldras du snabbare än du skulle vilja på grund av telomerförkortning?

Ny forskning visar att telomerförkortning bidrar till cellulär åldrande och känslighet för metaboliska störningar och kronisk sjukdom. Enligt vetenskaplig forskning kan telomerförkortning bidra till åldrande och åldersrelaterade sjukdomar. Telomerer är segment av DNA som finns i ändarna av kromosomer. De kan förkortas i förtid när de utsätts för miljökemikalier, oxidation, inflammation och stress. Detta leder till DNA-skador och bidrar till tidig celldöd.

Relaterade sjukdomar/tillstånd

Kortare telomerer har kopplats till hjärt-kärlsjukdomar, inflammatoriska sjukdomar, metaboliskt syndrom, diabetes, kognitiv störning och andra kroniska degenerativa tillstånd associerade med åldrande.

  • Neurologiska tillstånd såsom kognitiv nedsättning, kronisk stress 10, 11
  • Metaboliska sjukdomar såsom diabetes, glukosintolerans, fetma 12, 13
  • Kardiovaskulära sjukdomar såsom åderförkalkning, kranskärlssjukdom 14-16
  • Muskuloskeletala sjukdomar såsom artros, reumatoid artrit 17, 18
  • Immunrelaterade sjukdomar såsom hepatit C, cancer, autoimmuna störningar 19-21

Inflammation, åldrande och sin associering med telomerer

Inflammation är associerad med åldrande och telomerförkortning.Telomerer blir kortare efter varje celldelning tills så småningom kromosomalt DNA når en kritisk punkt där cellen inte längre kan dela sig (känd som Hayflick-gränsen).22 Förlusten av denna skyddande telomer ”rustning” gör DNA känsligt för skador och kan leda till en ökad risk för påskyndat åldrande och därmed sammanhängande hälsotillstånd. Om telomerer upprätthålls, kan avslutning av celldelning (åldrande) och programmerad celldöd (apoptos) försenas.

Testet analyserar din genomsnittliga telomerlängd i vita blodkroppar jämfört med det normala referensintervallet för din åldersmatchade population.

Nu kan du bromsa åldrande!