Tarmfloran och Psykiska OhÀlsa

Tarmfloran och Psykiska OhÀlsa

Som en viktig del i samspelet mellan mÀnniskan och mikrobiotan har dessutom en dubbelriktad kommunikation mellan tarmen och hjÀrnan utvecklats som vi forskare kallar för gut-brain axis. Man kan sÀga att genom denna förbindelse kan mikrobiotan i tarmen kommunicera med hjÀrnan och hjÀrnan kan kommunicera med tarmen.

Mikrobiotan i tarmen pÄverkar hjÀrnan pÄ olika sÀtt som forskningen hÄller pÄ att reda ut fortfarande. Vi vet idag att bÄde immunologiska och endokrina mekanismer Àr involverade som hormonerna i stressaxeln (t.ex. kortisol och adrenalin) samt signalsubstanser som neurotransmittorer (t.ex. serotonin och dopamin). Det finns ocksÄ en direkt förbindelse mellan tarmen och hjÀrnan genom kroppens lÀngsta nerv som kallas för vagusnerven. De utgÄende nervfibrerna reglerar autonoma funktioner som vi inte kan pÄverka med vÄr vilja (t.ex. pulsen). InÄtledande fibrer, som utgör ca 80% av alla fibrer i vagusnerven, signalerar till hjÀrnan hur tillstÄndet Àr i tarmen och andra organ.

Mikrobiotan och hjÀrnan kommunicerar med varandra via olika vÀgar inklusive:

-immunsystemet – Den tarmassocierade lymfoida vĂ€vnaden utgör 70% av kroppens immunsystem och kan förestĂ€llas som det största immunorganet i kroppen,

-tryptofanmetabolism, som Ă€r föregĂ„ngaren till produktionen av Serotonin – Cirka 95% av Serotonin (5-HT) produceras av tarmslemhinnan enterokromaffinceller. Perifert Ă€r 5-HT involverat i regleringen av GI-utsöndring, rörlighet (smidig muskelsammandragning och avslappning) och smĂ€rtuppfattning, medan 5-HT i hjĂ€rnan Ă€r inblandad i att reglera humör och kognition.

Vagusnerven och det enteriska nervsystemet, som involverar mikrobiella metaboliter sÄsom kortkedjiga fettsyror, grenade aminosyror och peptidoglykaner. MÄnga arter av Lactobacillus och Bifidobacterium producerar gamma-aminosmörsyra (GABA), som Àr den huvudsakliga hÀmmande neurotransmittorn i hjÀrnan. Dessutom producerar Candida, Escherichia och Enterococcus neurotransmittorn serotonin, medan vissa Bacillus-arter har visat sig producera dopamin. Bakterier producerar ocksÄ kortkedjiga fettsyror (SCFA), sÄsom smörsyra, propionsyra och Àttiksyra, som kan stimulera det sympatiska nervsystemet, slemhinnan frÄn serotonin och dÀrmed pÄverka minnet och inlÀrningsprocessen i hjÀrnan

-Ändrad tarmpermeabilitet – Kronisk stress har visat sig förĂ€ndra tarmpermeabilitet (lĂ€ckande tarmsyndrom), vilket Ă€r associerat med en lĂ„ggradig inflammation som kan kopplas funktionellt till psykiska störningar sĂ„som depression [4]. I mĂ„nga av dessa fall Ă€r det den ökade nĂ€rvaron av cirkulerande bakterieendotoxiner, sĂ„ kallade lipopolysackarider (LPS), som Ă€r grundlĂ€ggande riskfaktorer för sjukdom.

Depression och Ängest Ätföljs ofta av förÀndringar i kolonmotilitet, vilket i sin tur förÀndrar tarmens mikrobiota, liksom kolonfysiologin och morfologin. Stressrelaterade störningar kan ocksÄ förÀndra tarmbarriÀren, vilket utlöser en lÀckande tarm, vilket kan möjliggöra ett mikrobiotadrivet proinflammatoriskt svar genom translokation av vissa bakterieprodukter frÄn tarmen. Till exempel Maes et al. fann i tvÄ olika studier att lipopolysackarid (LPS) producerad av tarmbakterier kunde öka immunsvaret hos deprimerade patienter. PÄ samma sÀtt, i IBS, en sjukdom kopplad till förÀndringar i immunsystemet, hittades en korrelation mellan tarmmikrobiotasammansÀttning och hjÀrnvolymer hos patienter med IBS med tidigt livstrauma, vilket tyder pÄ en förÀndring i förhÄllandet Firmicutes / Bacteroidetes, med Firmicutes ökat och Bacteriodetes minskat. Intressant nog misslyckades denna studie med att identifiera samband mellan Ängest- eller depressionssymptom. Hos depressiva patienter utan IBS-symptom var emellertid förhÄllandet mellan Firmicutes / Bacteroidetes korrelerat med mikrobiotasammansÀttningen som profilerades hos patienter med IBS

Liknande observationer har gjorts i djurstudier. Yuet al. fann att depressivliknande rÄttor hade den relativa förekomsten av Bacteroidetes signifikant ökad, medan Firmicutes minskade markant. Hos möss som genomgick kronisk stress identifierades minskningar i slÀktet Bacteroides. Stressade möss har ocksÄ visat sig ha större populationer av slÀktet Clostridium, vilket överensstÀmmer med tarmmikrobiota-profilen hos maternellt separerade gnagare. SlÀktet Clostridium förÀndras vanligen till följd av förÀndringar modulerade av tarmmetaboliter, sÄsom fenylalanin, tryptofan och tyrosin. SÄdana metaboliter Àr en del av metabolismen av viktiga neurotransmittorer i dÀggdjur, inklusive se-rotonin, med konsekvenser för ENS och CNS-funktion och dÀrmed signalering av tarm-hjÀrnaxel

IBS Àr en mycket vanlig sjukdom med oklar patofysiologi. Flera faktorer kan vara ansvariga för IBS-patogenesen. Tarmmikrobiota kan bidra till patogenesen av IBS genom att pÄverka GI-immunsystemet, slemhinnans permeabilitet, tarmmotilitet, visceral kÀnsla, tarm-hjÀrnkommunikation och jÀsning i tarmen. Behandling riktad mot tarmmikrobioten kan ge en lovande behandlingsmetod för IBS