Utnyttja vårt erbjudande  och kolla hur kroppen mår med NLS-kroppsscanning och resultatanalys.

Från 1500kr bara 599kr! Välj antingen endast kroppsscanning för 599kr eller upptäck mer om din hälsa genom att lägga till en hjärtscanning för endast 999kr totalt, annars bara hjärtscanning kostar 990kr!

Kolla hur hjarta mår med hjärtscanning!

Vi är glada att kunna erbjuda hjärtscanning som en tillägg tjänst till vår befintliga NLS-scanningstjänst. Hjärtscanningen gör en omfattande undersökning av hjärtat, inklusive kontinuerlig EKG-övervakning, hjärtfrekvensanalys, hjärtbelastningsbedömning, HRV-övervakning, andningsfrekvensövervakning och kroppsschockanalys. 

Hjärtscanningen erbjudas antigen som en tilläggstjänst till NLS-scanningen då tar den cirka 60 minuter, eller som en kontinuerlig 24-timmars hjärtscanning. 

När patienten besöker vår klinik kopplar vi utrustningen på hens bröst och sedan fortsätter hen med sina normala aktiviteter i 24 timmar. Efter ett dygn återvänder hen till vår klinik för att utrustningen kopplas ifrån och data från hens enhet laddas ner.

 

Vi undersöker:

  • Kontinuerlig EKG (elektrokardiogram): EKG mäter hjärtats elektriska aktivitet och ger viktig information om hjärtats rytm och man kan upptäcka eventuella arytmier och andra avvikelser. 
 
  • Hjärtfrekvens: Hjärtfrekvens mäter antalet hjärtslag per minut. Normalt slår hjärtat mellan 60 och 100 gånger per minut, men hjärtfrekvensen kan variera beroende på olika faktorer, såsom ålder, träning, stress och sjukdom. Genom att övervaka hjärtfrekvensen kan man få en uppfattning om hjärtats hälsa och om det finns några problem med hjärtrytm.
 
  • Hjärtbelastning: Hjärtbelastning mäter hur mycket ansträngning hjärtat utövar under träning eller andra aktiviteter. Genom att mäta hjärtbelastningen kan man bedöma hjärtats prestanda och om det finns några begränsningar i hjärtats förmåga att arbeta hårt.
 
  • HRV (hjärtfrekvensvariation): HRV mäter variationen i hjärtats rytm under en viss tidsperiod
 
  • Övervakning av andningsfrekvens: Vi övervakar andningsfrekvensen för att bedöma hur väl hjärtat och lungorna fungerar tillsammans.
 
  • Analys av kroppsstress: Detta bedömer hur väl kroppen kan hantera plötsliga chocker eller stressorer, vilket kan påverka hjärtat. Kontakta oss idag för att boka din hjärtscanning och ta första steget mot en sundare hjärthälsa.