Patientens övervakning utförs uteslutande av specialiserad medicinsk personal.

Mer än 70% av immunförsvaret sitter i tarmen

testa med Gut Screening®

När tarminnehållet slutar felaktigt (förstoppning) eller passerar för snabbt (diarré), inducerar det produktion av giftiga ämnen som absorberas och går in i cirkulationen. Autointoxikation är en av de främsta orsakerna till att många kroniska och degenerativa sjukdomar uppstår. Auto-förgiftning börjar i matsmältningskanalen. Dr Ilya Metchnikoff (1845/1916), en rysk biolog som blev chef för Pasteur Institute i Paris sa: ”döden börjar i tarmen”. Den huvudsakliga sektorn för ”förgiftning” är faktiskt kolon.

kroppen metaboliserar näringsämnen på olika och varierande sätt, mellan mellanprodukter och slutprodukter, det finns ofta mycket giftiga ämnen som kan framkalla cellulär degeneration och nekros.

Det är därför uppenbart att kosten och bakteriesammansättningen i tarmfloran spelar en grundläggande roll

Intestinal toxemi åtföljs vanligtvis av symtom som:
trötthet, kronisk trötthet, hormonella störningar, cirkulationsstörningar, huvudvärk, led- och muskelsmärta, astma, allergier, immunstörningar osv.

Att bibehålla balansen i det bakteriella ekosystemet i mag-tarmkanalen innebär att man effektivt bidrar till att upprätthålla ett gott allmänt hälsotillstånd.
Preliminär forskning antyder att vissa bakterier i tarmen kan förhindra och behandla många vanliga sjukdomar. Inom dessa biljoner tarmbakterier finns cirka 1 000 olika arter, representerade av cirka 5 000 olika bakteriestammar. Allas tarmmikrobiota är unik, men det finns vissa kombinationer och bakteriesamlingar som finns hos friska individer. Visste du att magen ibland kallas för vår andra hjärna?

Hjälp immunförsvaret via dina tarmbakterier

De viktigaste faktorerna som påverkar din personliga mikrobiella mix är ålder, kost, miljö, gener och mediciner (särskilt exponering för antibiotika, som kan minska tarmbakterier). Din tarmmikrobiota spelar många roller. Den metaboliserar näringsämnen från mat och vissa mediciner, fungerar som en skyddande barriär mot tarminfektioner och producerar vitamin K, som hjälper till att göra blodkoagulerande proteiner.

Tarmfloran – den andra hjärnan

Gut Screening®är ett test som utförs på avföring och urin och analyserar både matsmältningsdelen och den mikrobiologiska delen av tarmens flora.

Provet följs under 10 dagar, under vilka proverna utsätts för olika mikrobiologiska odlingar för att identifiera eventuell närvaro av: svampar och bakterier och andra icke-infödda mikroorganismer, saprofytisk flora, ’goda’ baktrerier.

Laboratoriet utför också resistensbestämning  på den upptäckta bakterie- eller svampstammen, för att ge oss valet av lämplig läkemedelsbehandling om det behövs.

 • Parasitologisk undersökning av vanliga och tropiska arter av parasiter, protozoer och mat.
 •  Bedömning av balans av intestinflora
 • Ockult blod i avföringen, Calprotectin, Laktoferrin

Med Gut Screening® får du en utmärkt bedömning av din hälsa, din tarm och ditt fysiska välbefinnande
Utförandet av testet indikeras i alla fall av:

 • autoimmuna sjukdomar
 • inflamatoriska sjukdomar
 • kronisk kolit
 • hudutslag
 • trötthet
 • irritabel tarm (IBS)
 • diarré
 • cystit
 • allergi
 • huvudvärk
 • förstoppning
 • matsmältningsproblem
 • gastrit
 • förebyggande

En fördjupad undersökning av tarmfloran är därför nödvändig både ur kemisk och mikrobiologisk synvinkel, vilket nu för tiden  inte eller endast delvis görs i normala laboratorier.

Boka en gratis konsultation →

Läs mer om 

Matintolerans

starta om din kropp!

Fetma

när övervikten är hälsoproblem

Gut screening®

Hjälp immunförsvaret via dina tarmbakterier

IBS

låt din mat vara din medicin