Förståelse och Hantering av Kroniska Sjukdomar​

Förståelse och behandling av kroniska sjukdomar är en av de största utmaningarna inom modern medicin. Traditionell medicin har gjort stora framsteg när det gäller att behandla akuta sjukdomar och hälsotillstånd, men det finns fortfarande mycket vi behöver lära oss om kroniska sjukdomar, särskilt de som är autoimmuna i naturen.

Förståelse och Natur av Kroniska Sjukdomar

Lär dig hur kroniska sjukdomar utvecklas och kopplas till din livsstil. Förståelse är första steget till att hantera din hälsa

Symptom på Kroniska Sjukdomar

Identifiera och förstå de vanligaste symptomen av kroniska sjukdomar. Även subtila tecken kan vara viktiga indikatorer på din hälsa.”

 

Funktionsmedicin och en Holistisk Ansats

Utforska kraften i funktionsmedicin, en helhetssyn på hälsa som fokuserar på att behandla orsakerna, inte bara symptomen.

Sjukdomstillstånd som vi behandlar med funktionsmedicin

IBS, Celiaki, Crohns sjukdom, diarréer, förstoppning, magkatarr, reflux, uppblåsthet

Ledvärk, artros, artrit, hälsenetendinos, fibromyalgi

Övervikt, type 2 diabetes, svårighet att gå ner i vikt, sköldkörtelsstörningar

Långvarig hosta, astma, rinit, kronisk bihåleinflammation

Acne, eksem, psoriasis, hudutslag, urtikaria

Kronisk trötthet, huvudverk, migrän, kognitiv nedsättning, ADD, ADHD

Funktionsmedicin och En Holistisk Ansats


Funktionsmedicin är ett tillvägagångssätt som fokuserar på att identifiera och adressera de unika orsakerna till sjukdom snarare än att enbart behandla symptom. Den betraktar kroppen som ett integrerat system snarare än en samling av separata delar och strävar efter att återställa hälsa genom att balansera kroppens system, inte bara behandla sjukdomen.

 

Funktionsmedicin är grundad på vetenskaplig forskning som stödjer sambandet mellan näring, livsstil och hälsa. Den uppmärksammar det unika genetiska uttrycket, miljön och livsstilsval som varje individ har, och hur dessa faktorer kan påverka totala hälsa och välbefinnande.

 

På vår klinik använder vi en holistisk strategi för att hantera kroniska sjukdomar och andra hälsotillstånd. Vi tror på kraften i en individualiserad och patient-centrerad vård.

Det innebär att vi ser på hela dig – din genetik, din miljö, din livsstil och din nutrition – för att skapa en plan som är skräddarsydd för att passa dina specifika behov.

Vi strävar efter att upptäcka den underliggande orsaken till ditt tillstånd och arbetar för att stödja din kropp i dess naturliga läkningsprocess.

Detta innefattar att använda innovativa och vetenskapligt validerade verktyg som ALCAT-tester, genetiska tester och cellulära mikronäringsanalyser för att ge en djupare förståelse för din unika hälsosituation.

Denna information kombineras med en omfattande granskning av din livsstil, näring och genetiska faktorer för att utforma en anpassad behandlingsplan.

Vad du kan förvänta dig:

Innan ditt första besök fyller du i ett omfattande medicinskt historieformulär.

Informationen du tillhandahåller lägger grunden för vår undersökning av den underliggande orsaken (eller orsakerna) till ditt nuvarande kroniska tillstånd.

Det omfattande medicinska historieformuläret kommer att fråga dig om din:

 • Livsstil: Inklusive din kost, aktivitetsnivå, arbetsliv, hobbies och stressfaktorer.
 • Genetik: Inklusive din familjehistoria av fysiska och mentala tillstånd.
 • Miljö: Inklusive din exponering för toxiner och allergener.
 •  Under ditt första möte kommer du att ha ett enskilt besök hos en vårdgivare samt med en registrerad nutritionist och hälso-coach

Ditt första besök varar cirka en timme. Detta ger oss tid att:

 • Granska din hälsans historia.
 • Utföra en fysisk undersökning.
 • Beställa laboratorietester och utföra specialiserade blodprov vid behov.
 • Introducera dig till vår filosofi ”mat som medicin”.
 • Identifiera dina hälsomål.
 • Diskutera behandlingar och uppföljande vård.

   

Ta nästa steg

Gör en verklig förändring i din hälsa, från insidan och ut.

Vi erbjuder personliga och virtuella alternativ för enskilda och delade medicinska möten.

Inte säker på vilket program som är rätt för dig? Boka en grattis konsultation

 

 

Celler och kronisk inflammation

Inflammaging och dess roll i sjukdomsutveckling

Ett nytt begrepp har uppkommit inom medicinsk forskning, kallat ’inflammaging’. Detta ord är en sammanslagning av ’inflammation’ och ’aging’ (åldrande), och det refererar till det långvariga, låggradiga inflammatoriska tillståndet som är kopplat till åldrandet. Denna form av inflammation är en bidragande faktor till de flesta åldersrelaterade sjukdomar, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, neurologiska tillstånd och många former av cancer.

I kontrast till akut inflammation, som är kroppens snabba svar på skada eller infektion, är ’inflammaging’ en långsam, ihållande process som kan pågå under många år utan att ge tydliga symtom.

 Forskning visar att denna subtila inflammation kan orsaka betydande skada på kroppens celler och vävnader över tid, vilket leder till sjukdomsutveckling.

Vår funktionella medicinska tillvägagångssätt syftar till att identifiera och hantera orsakerna till denna kroniska inflammation, snarare än att bara behandla symtomen. Genom att fokusera på livsstilsfaktorer som kost, fysisk aktivitet, sömn och stresshantering, kan vi hjälpa patienter att minska inflammation och förbättra deras hälsa.

 

På vår klinik använder vi en rad innovativa verktyg och tekniker för att bedöma och hantera 'inflammaging', inklusive avancerade laboratorietester och individualiserade behandlingsplaner.
Genom att rikta in oss på 'inflammaging' kan vi arbeta för att förebygga, sakta ner eller till och med vända utvecklingen av många kroniska sjukdomar.

Följande sjukdomar kan relateras till kronisk inflammation associerad till kosten och livstil:

Hur utvecklas kroniska inflammationen

Hur är immuncellsaktivering relaterad till min hälsa? (förklarande modell)

A –En neutrofil granulocyt i vilotillstånd: Granulocyter, den största undergruppen av vita blodkroppar, tillhör det medfödda immunförsvaret och bekämpar “faror” med hjälp av inflammatoriska reaktioner. Hot inkluderar bakterier, virus och andra inkräktare – men även molekyler i kroppen, till exempel cellrester, cellfritt DNA, stress, mat, etc. kan tolkas som farosignaler.

B/C – Cells utplattning och uppsvällning av cellen: Immuncellerna “äter” (fagocytos) eller sväller (t.ex. degranulering).

D – Sprängning av immunceller (pyroptos / NETosis): På grund av cellens sprängning frigörs inflammatoriska cellinnehåll (”stridsmedel”) inklusive DNA och bildar extracellulära fällor. Dessa är avsedda att avvisa mikrober. Men om immunsystemet är överaktiverat, felriktat eller överbelastat kan dessa starka inflammatoriska reaktioner också leda till kroniska inflammationskaskader och vävnadsskador, som är associerade med många kroniska inflammatoriska sjukdomar. Yale-forskare undersökte Alcat-testet och identifierade DNA-supernatanter som släpptes genom cellsprängning, vilka anses vara en specifik intern farosignal.

Cellförändringar kan mätas. Alcat-testet identifierar om och vilka livsmedel / tillsatser utlöser sådana cellförändringar (volym, storlek, antal / B-D) som uppstår vid immuncellaktivering.

Frågor och svar

funtionsmedicin är ett holistiskt och patientcentrerat tillvägagångssätt till hälso- och sjukvård. Istället för att endast behandla symptom, fokuserar funktionell medicin på att identifiera och adressera de underliggande orsakerna till sjukdom.

Traditionell medicin tenderar att fokusera på att behandla symptom och sjukdomar var för sig, medan funtionsmedicin ser till hela individen och hur olika system i kroppen påverkar varandra. Funktionell medicin strävar efter att behandla orsakerna till sjukdom, snarare än att endast behandla symptomen.

Ja, funtionsmedicin är baserad på vetenskaplig forskning. Dess principer och metoder bygger på aktuell forskning inom områden som genetik, immunologi, endokrinologi och näringslära. Dessutom utnyttjar funktionell medicin ofta senaste tekniker och tester för att diagnostisera och behandla patienter. Till exempel kan genetiska tester och mikronäringsanalyser användas för att hjälpa till att skräddarsy behandlingsplaner för individer.

Funtionsmedicin medicin kan användas för att behandla en mängd olika tillstånd, inklusive kroniska sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, autoimmuna sjukdomar och mag-tarmsjukdomar. Den kan också användas för att hantera tillstånd som stress, allergier och hormonella obalanser.

Under en funtionsmedicin konsultation kommer vi att gå igenom en omfattande genomgång av din medicinska historia, livsstil, näring, miljö och genetik. Vi kan också använda avancerade diagnostiska verktyg för att ytterligare förstå din unika hälsosituation. Med denna information kommer vi att skapa en personlig behandlingsplan som kan inkludera koständringar, motion, tillskott, stresshanteringstekniker och mer.

Funtionsmedicin läkare har vanligtvis en medicinsk examen och en licens att utöva medicin, precis som traditionella läkare. De har också genomgått ytterligare utbildning och certifiering inom funtionsmedicin, vilket innebär att de har utbildats för att förstå kroppen som ett integrerat system och att använda en mer holistisk, patientcentrerad strategi.