Medi Balans Homepage Logo

Välkommen till MediBalans!

Vi är en ledande klinik inom funktionell medicin, med särskild specialisering på tarmhälsa och immunförsvar.

Genom en patientcentrerad, vetenskapsdriven och helhetssyn på hälsa, strävar vi efter att behandla de underliggande orsakerna till dina hälsoproblem snarare än att bara fokusera på symptom.

Vårt integrerade tillvägagångssätt tar hänsyn till alla aspekter av din hälsa – genetik, miljö, livsstil och nutrition, för att skapa en individualiserad behandlingsplan som hjälper dig att återfå och bibehålla din optimala hälsa

Vår filosofi är baserad på funktionell medicin, en medicinsk metodik som behandlar individen som helhet och tar hänsyn till alla aspekter av livsstil, genetik, miljö och nutrition. Vi tror på kroppens innreförmåga att läka sig själv och strävar efter att stödja och stärka denna förmåga hos varje patient vi möter.

Vi tror att hälsa är mer än bara frånvaron av sjukdom. Det är en total känsla av välbefinnande och vitalitet. Genom att använda funktionells medicin principerna strävar vi efter att hjälpa våra patienter att uppnå detta tillstånd, genom en individuellt anpassad och patientcentrerad strategi.

Vår vision är att leda framstegen inom funktionell medicin och vara en pålitlig källa till hopp och läkning för de som kämpar med kroniska sjukdomar. Vi är engagerade i att erbjuda våra patienter den högsta kvaliteten på vård och att bidra till framsteg inom medicinsk forskning och förståelse för kroniska sjukdomar. Genom vår mottagning hoppas vi inspirera andra att se möjligheterna med en mer holistisk och patientfokuserad vård.

Vår klinik grundades ursprungligen i Boston, USA, 2009 av Dr.Mario Anthis och sedan flytten till Stockholm 2019, har vi fortsatt att ge högkvalitativ vård inom funktionell medicin. 

Dr. Mario är en Harvard-utbildad biomedicinsk specialist, med en Master’s i Folkhälsa med inriktning på Nutrition och en Ph.D. i Klinisk Nutrition. Han har mer än ett decennium av erfarenhet inom funktionell medicin och har hjälpt över 18,000 patienter att återfå sin hälsa.

Dr. Mario har även bidragit till banbrytande behandlingar och patientvård under sina tre år vid de erkända Cancer Centers of America samt haft förmånen att arbeta vid det prestigefyllda Brigham and Women’s Hospital.

Tillsammans med Dr. Christine Biri, en engagerad allmänläkare och kardiolog, har de gjort vår klinik till en fästning av hopp och läkning för dem som kämpar med kroniska sjukdomar.

Hos oss ser vi på hela dig – din genetik, din miljö, din livsstil och din näring – för att skapa en plan som är skräddarsydd för att passa dina specifika behov. Vi strävar efter att upptäcka den underliggande orsaken till ditt tillstånd och arbetar för att stödja din kropp i dess naturliga läkningsprocess.

Vår kombinerade expertis och passion för patientcentrerad, holistisk vård bildar ryggraden i vår kliniks filosofi och tillvägagångssätt. Vi ser fram emot att hjälpa dig på din väg till bättre hälsa.