Patientens övervakning utförs uteslutande av specialiserad medicinsk personal.

Fetma är komplicerat – och det är det också att behandla det

Många tänker inte på fetma som en sjukdom, utan snarare som ett moraliskt misslyckande. Men faktum är att fetma är en komplex, kronisk sjukdom. Nyare undersökningar förklarar hur kroppen använder och lagrar energi och beskriver det komplexa samspelet mellan de genetiska, utvecklingsmässiga, hormonella, miljömässiga och beteendefaktorer som bidrar till fetma.

När övervikten är ett hälsoproblem

Övervikt och fetma ökar risken för att man ska drabbas av följdsjukdomar som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och åldersdiabetes. Risken ökar också kraftigt för åderförkalkningssjukdomar som proppar i hjärta och hjärna, liksom risken för gallsten och för vissa cancersjukdomar. Psykiska besvär som depressioner är också vanligt vid övervikt och fetma. Hos kvinnor, särskilt vid bukfetma, kan östrogenbalansen rubbas och ge uteblivna ägglossningar, menstruationsrubbning och ibland infertilitet. Ju mer övervikt du har desto större är risken för att du får dessa sjukdomar

Fetma är inte bara “kalorier i förhållande till förbrända kalorier”

Fetma handlar inte bara om energibalans, dvs. kalorier in / kalorier ut. Det är förenklat, och om ekvationen var så lätt att lösa skulle vi inte ha den  förekomst av fetma som vi har idag. Inte bara är energibalansteorin fel utan fokus på den förenklade ekvationen och att skylla på patienten har bidragit till fetmaepidemin. Stigma, skyld och skam bidrar till problemet och är hinder för behandling. Faktum är att över 800 000 vuxna i Sverige har fetma. Nästan sex av tio män (57%) och fyra av tio kvinnor (44%) har en BMI> 25.

Vi vet att matintolerans i samband med matintag och energiförlust bidrar till energibalansen i kroppen.

Reglering av matintag i kroppen är en mycket komplicerad process som engagera biokemiska signaler från många källor inklusive hjärn-mag-tarmkanalen, fettdepåer och bukspottkörteln. Matsmältningssystemet måste bearbeta och leverera näringsämnen till hela kroppen. Ett stressat matsmältningssystem har svårt att bearbeta energi och näringsämnen för resten av kroppen. Det är känt att 80% av kroppens immunsystem befinner sig i tarmen och när immunresponsen utlöses i kroppen (vilket framgår av höjda IgG-nivåer) känner kroppen att den är “under belägring” och därmed fylla på förråden, lagrar vätska och öka vikten.

Om immunsystemet aktiveras leder detta till inflammation och svullnad. Av allt serotonin som produceras i kroppen finns 90% i tarmen; serotonin är en neurotransmittor/signalsubstans som ansvarar för att reglera aptit, humör, sömn och avkoppling.

Låga serotoninnivåer kan orsaka en cykel med matbegär som dämpas av livsmedel som kolhydrater som sedan destabiliserar bukspottkörtel hormoner och blodsocker och i slutändan orsakar ytterligare viktökning; med andra ord en ond cirkel.

Vår övergripande strategi omfattar identifiering och eliminering av eventuella matintoleranser samt återställning av tarmfloran och påföljande viktnedgång.

Vi baserar på forskning och vår erfarenhet av behandling av fetma, inklusive flera fall från andra kliniker. Dessa är de fall som fångar vår uppmärksamhet, eftersom de tydligast visar effekterna av olika behandlingsmetoder (och kombinationer) på fetma: kost och livsstil (dvs beteende), mediciner och kirurgi. Vi har sett anmärkningsvärda, långvariga positiva resultat med alla, men vi betonar alltid diet och livsstilsförändringar först och främst. Vårt program kallat Healthy Habits for Life som erbjuds på Medibalans är ett stort engagemang, men det kan hjälpa till att uppdatera en persons förhållande till mat, betonar en högkvalitativ diet och inte kaloriräkning.

Att bryta dina matbegär, ta bort vissa livsmedel, träna, skydda och läka din tarm är hörnstenarna av ’Healthy Habits for Life’ som erbjuds på Medibalans

Boka en gratis konsultation →

Läs mer om

Matintolerans

starta om din kropp!

Fetma

när övervikten är hälsoproblem

Gut screening

Hjälp immunförsvaret via dina tarmbakterier

IBS

låt din mat vara din medicin