Övervikt och Fetma

Fetma är komplicerat – och det är det också att behandla det

Många tänker inte på fetma som en sjukdom, utan snarare som ett moraliskt misslyckande. Men faktum är att fetma är en komplex, kronisk sjukdom. Nyare undersökningar förklarar hur kroppen använder och lagrar energi och beskriver det komplexa samspelet mellan de genetiska, utvecklingsmässiga, hormonella, miljömässiga och beteendefaktorer som bidrar till fetma.

Här på Medibalans pratar vi utifrån dina sjukdomar och behöver erbjuda en individuell undersöknings- och behandlingsplan för att återställa balansen i tarmfloran och lyckas med viktminskning.

Fetma är komplicerat – och det är det också att behandla det

Många tänker inte på fetma som en sjukdom, utan snarare som ett moraliskt misslyckande. Men faktum är att fetma är en komplex, kronisk sjukdom. Nyare undersökningar förklarar hur kroppen använder och lagrar energi och beskriver det komplexa samspelet mellan de genetiska, utvecklingsmässiga, hormonella, miljömässiga och beteendefaktorer som bidrar till fetma.

Här på Medibalans pratar vi utifrån dina sjukdomar och behöver erbjuda en individuell undersöknings- och behandlingsplan för att återställa balansen i tarmfloran och lyckas med viktminskning.

Vårt program bygger inte på begränsning av kaloriintaget, utan på normal funktion av tarmmikrobiomet

Vårt program har fyra steg:

Undersökning: Du lämnar ett blodprov hos oss som skickas till  innovativa laboratorier i USA & TYSKLAND . Blodprovet genomgår en patenterad process vilken  är en specifik kombination av flödescytometri och impedansmetodik.

Resultaten visar oss vilka livsmedel leder till en låggradig inflammation vilket med sin tur orsakar till ansamling av toxiner, ökad oxidativ stress och  aktivering av immunsystemet. Vi får också reda på vilka av kroppens mekanismer och processer dysfungerar. I vissa komplicerade fall utförs ytterligare utredning genom avföringsprov som kallas för Gut Screening test för att identifiera sammansättningen av tarmflora.

Behandling: Det andra steget är en individuell kostplan utifrån provsvar för att:

  • bryta ner fettet för att släppa ut toxinerna som lagras i fettcellerna
  • rengöra kroppen från gifter
  • binda de fria radikalerna som finns i blodflödet

Resultat: Vi inriktar oss på att gå ner i vikt, eliminera matbegäret, återställa balansen i tarmen, rensa kroppen från gifter, minska inflammation i tarmkanalen, förstärka immunsystemet och öka näringsintag.

Underhåll: Det fjärde steget är att ”reprogrammera” och starta om din kropp, reglera ämnesomsättning och underhålla optimala vikten.

Undersökning: Du lämnar ett blodprov hos oss som skickas till  innovativa laboratorier i USA & TYSKLAND . Blodprovet genomgår en patenterad process vilken  är en specifik kombination av flödescytometri och impedansmetodik.

När övervikten är ett hälsoproblem

Övervikt och fetma ökar risken för att man ska drabbas av följdsjukdomar som högt blodtryck, hjärt- och kärlsjukdomar och åldersdiabetes. Risken ökar också kraftigt för åderförkalkningssjukdomar som proppar i hjärta och hjärna, liksom risken för gallsten och för vissa cancersjukdomar. Psykiska besvär som depressioner är också vanligt vid övervikt och fetma. Hos kvinnor, särskilt vid bukfetma, kan östrogenbalansen rubbas och ge uteblivna ägglossningar, menstruationsrubbning och ibland infertilitet. Ju mer övervikt du har desto större är risken för att du får dessa sjukdomar

Fetma är inte bara ”kalorier i förhållande till förbrända kalorier”

Fetma handlar inte bara om energibalans, dvs. kalorier in / kalorier ut. Det är förenklat, och om ekvationen var så lätt att lösa skulle vi inte ha den förekomst av fetma som vi har idag. Inte bara är energibalansteorin fel utan fokus på den förenklade ekvationen och att skylla på patienten har bidragit till fetmaepidemin. Stigma, skyld och skam bidrar till problemet och är hinder för behandling. Faktum är att över 800 000 vuxna i Sverige har fetma. Nästan sex av tio män (57%) och fyra av tio kvinnor (44%) har en BMI> 25.

Vi vet att tarmbalans i samband med matintag och energiförlust bidrar till energibalansen i kroppen.

Reglering av matintag i kroppen är en mycket komplicerad process som engagera biokemiska signaler från många källor inklusive hjärn-mag-tarmkanalen, fettdepåer och bukspottkörteln. Matsmältningssystemet måste bearbeta och leverera näringsämnen till hela kroppen. Ett stressat matsmältningssystem har svårt att bearbeta energi och näringsämnen för resten av kroppen. Det är känt att 80% av kroppens immunsystem befinner sig i tarmen och när immunförsvaret utlöses i kroppen (vilket framgår av höjda IgG-nivåer) känner kroppen att den är ”under belägring” och därmed fylla på förråden, lagrar vätska och öka vikten.

Om immunsystemet aktiveras leder detta till inflammation och svullnad. Av allt serotonin som produceras i kroppen finns 90% i tarmen; serotonin är en neurotransmittor/signalsubstans som ansvarar för att reglera aptit, humör, sömn och avkoppling.

Låga serotoninnivåer kan orsaka en cykel med matbegär som dämpas av livsmedel som kolhydrater som sedan destabiliserar bukspottkörtel hormoner och blodsocker och i slutändan orsakar ytterligare viktökning; med andra ord en ond cirkel.

Vår övergripande strategi omfattar identifiering och eliminering av eventuella matintoleranser samt återställning av tarmfloran och efterföljande viktnedgång.