Närar du dina celler på rätt sätt?

Nästa generation av funktionella näringstest är här.

Många individer överskrider sina kaloribehov men uppfyller fortfarande inte sina behov på viktiga vitaminer och mineraler.

Cellulärt prov för näringsämnen, antioxidantkapacitet och specifika skyddande antioxidanter

Ämnesomsättning sker i celler. Celler behöver näringsämnen för att vara metaboliskt aktiva.

 • Cellulär Näringsanalys (CNA) testar för brister i mikronäringsämnen (vitaminer och mineraler) samt aminosyror och andra näringsämnen i immunceller. Detta är en återspegling av den långsiktiga näringsstatus, inte bara en ”ögonblicksbild” vilket ses i blodprovsanalyser

En överbelastning och ansamling av fria radikaler (från föroreningar, toxiner, läkemedel, strålning, etc) i våra kroppar kan leda till oxidativ skada som spelar en avgörande roll i utvecklingen av kroniska och degenerativa sjukdomar. Antioxidanter kan hjälpa till att skydda cellerna från oxidativ skada.

 • Redox-analysen mäter den totala antioxidantfunktionen hos individens immunceller.
 • Antioxidant Skydd analysen (ASA) identifierar specifika antioxidanter som avsevärt förbättrar individens antioxidantkapacitet och skyddar cellerna mot oxidativ stress.

Näringsbehov är unika för varje individ, så alla skulle dra nytta av Cellulära Näringsanalyser 

 • Kvinnors hälsa – fertilitet, graviditet, amning, perimenopaus, klimakteriet och mera
 • Hög prestanda och / eller svår stress
 • Sportnäring
 • Före och efter kirurgi
 • Vikthantering, övervikt och fetma
 • Utbrändhet, trötthet, depression, humörsvängningar, låg vitalitet
 • Kroniska sjukdomar och / eller metaboliskt syndrom (förhöjt blodtryck och blodsocker, överskott av kroppsfett, förhöjda blodfetter)
 • Optimering av närings- och hälsotillstånd

Provsvar

Lätt att förstå, färgkodade testresultat visar ”tillräcklighet av mikronäringsämnen”, ”insufficiens” och ”brist”. Funktion och kostkällor för varje insufficiens och brist på näringsämnen beskrivs i testresultatens kommentarer.