quinoa

Månadens frön quinoa

Quinoa Although quinoa (pronounced KEEN-wah) is officially classified as a seed, most people think of it as a whole grain. Quinoa is usually boiled and eaten as a side dish or added to salads or soups. The small seeds come in a variety of colors, including white, yellow, red, and black. Native to South America,…

Sockers inte så söta effekter på hjärtat

Sockers inte så söta effekter på hjärtat

A sugary diet contributes to weight gain and other factors that boost heart disease risk. Learn healthier ways to satisfy a sweet tooth. A treat refers to something that’s out of the ordinary and gives great pleasure. Your favorite dessert, perhaps? But given the growing evidence of sugar’s damaging effects on health, you may be…

The high cost of a poor diet

What you choose to eat every day has a major impact on your cardiovascular health. But did you know that your dietary choices – combined with those of everyone else in this country – also have a big impact on our nation’s economic health? ”About 45% of the cost associated with heart disease, stroke, and…

LDL-kolesterol: Hur lågt kan du (säkert) gå?

[blog layout=”normal” column=”2″ count=”3″ show_content=”” nopaging=”1″ cat=”” posts=””] [/blog] Förhöjd lågdensitet lipoprotein (LDL, eller ”dåligt”) kolesterol är en tydligt fastställd riskfaktor för utveckling av hjärt-kärlsjukdom (CVD). Att sänka LDL med mediciner och / eller livsstilsförändringar har visat sig sänka CVD-risken. Hur långt man ska sänka LDL har dock varit kontroversiellt. Nuvarande riktlinjer utvecklade av American…

Använda det glykemiska index

Olika livsmedel som innehåller kolhydrater påverkar blodglukos på olika sätt – en effekt kvantifierad med mått som kallas det glykemiska indexet och den glykemiska belastningen. Det glykemiska indexet (GI) tilldelar en matning en numerisk poäng till ett livsmedel baserat på ökningen av blodsockret efter att ha ätit en standardmängd (50 gram) jämfört med ökningen efter…

Enkla tips för att bekämpa inflammation

Medvetenheten om skärningspunkten mellan inflammation och kronisk sjukdom har gett upphov till en uppsjö av dietplaner, kosttillskott och livsstilsprogram, många antyder att de erbjuder nya sätt att förbättra din hälsa genom att stoppa inflammation. Det är sant att forskare upptäcker nya komplexiteter och utvidgar sin kunskap om faktorer som kan bidra till inflammation eller hjälpa…

13 sätt att lägga till frukt och grönsaker i din diet

13 sätt att lägga till frukt och grönsaker i din diet Att äta mycket frukt och grönsaker är en hörnsten i god hälsa. En kost rik på frukt och grönsaker kan hjälpa dig: 1. Håll blodtrycket under kontroll. 2. Nå och upprätthåll friska kolesterolnivåer. 3. Håll dina artärer flexibla. 4. Skydda dina ben. 5. Håll…