Biohacking - Upptäck Din Hälsas Hemligheter

Välkommen till Medibalans Biohacking. I en värld där hälsorisker ständigt utvecklas, erbjuder vi avancerade funktionella tester som kan avslöja dolda hot mot din häälsa innan de blir allvarliga problem. Våra tester ger dig makten att ta kontroll över din hälsa. "Vi är Sveriges första inom biohacking - Ledande vägen för framtidens hälsoteknik."

Varför Biohacking?

Biohacking handlar om att förstå din kropp på en djupare nivå. Genom avancerade tester som Full Genome Proactive Screening, Alcat-testet, methyl detox, och andra, kan vi upptäcka genetiska, näringsrelaterade och miljömässiga faktorer som kan påverka din hälsa negativt.

Sjukdomstillstånd som vi behandlar med funktionsmedicin

IBS, Celiaki, Crohns sjukdom, diarréer, förstoppning, magkatarr, reflux, uppblåsthet

Ledvärk, artros, artrit, hälsenetendinos, fibromyalgi

Övervikt, type 2 diabetes, svårighet att gå ner i vikt, sköldkörtelsstörningar

Långvarig hosta, astma, rinit, kronisk bihåleinflammation

Acne, eksem, psoriasis, hudutslag, urtikaria

Kronisk trötthet, huvudverk, migrän, kognitiv nedsättning, ADD, ADHD

Full Genome Proactive Screening - Din Nyckel till Framtidens Hälsa


Upptäck idag, Skydda imorgon.

Med Full Genome Proactive Screening tar du ett revolutionerande steg mot en djupare förståelse av din hälsa. Vi erbjuder inte bara en genetisk inblick – vi erbjuder en fönster in i din framtid.

Varför Vänta på Symtomen?

Genom att förstå din genetiska kod idag, kan du ta steg för att förändra din hälsas framtid. Full Genome Proactive Screening är mer än bara en hälsokontroll; det är en investering i din långsiktiga välbefinnande.

Ta Steget Mot En Hälsosammare Framtid

Vänta inte tills det är för sent. Boka din Full Genome Proactive Screening med oss på Medibalans idag och börja din resa mot en mer informerad, hälsosammare framtid.

 

 

 

 Vad Väntar i Dina Gener?

Vårt omfattande genetiska test avslöjar mer än bara din arvsmassa – det lyfter fram dolda berättelser om din hälsa som väntar på att bli upptäckta. Med Full Genome Proactive Screening kan du:

 

– Förutse och Förebygga: Identifiera risker för allvarliga tillstånd som Alzheimers, hjärt-kärlsjukdomar, och olika cancerformer – innan de blir ett problem.

– Anpassa Din Livsstil: Få insikter som hjälper dig att skräddarsy din kost och livsstil för att matcha din unika genetiska profil.

– Ta Kontroll: Kunskapen om dina gener ger dig makten att agera proaktivt för din häälsa.

 

"Det är inte en fråga om ifall, utan när."

Full Genome Proactive Screening är en omfattande genetisk testning som ger djupgående insikter i en persons genetiska sammansättning, vilket avslöjar potentiella risker för olika sjukdomar och hälsotillstånd. Baserat på informationen från den tillhandahållna PDF-filen, här är en detaljerad översikt över de sjukdomar och tillstånd som denna screening kan hjälpa till att upptäcka och potentiellt förebygga:


 • Störningar i Metabolism/Hemostas:
  – Testet identifierar genetiska varianter som kan indikera en predisposition för metaboliska störningar. Tidig upptäckt kan leda till livsstils- och kostförändringar för att bibehålla en hälsosam metabolisk funktion.Hjärt-Kärlsjukdomar:

– Screening kan avslöja genetiska predispositioner för tillstånd som koronar hjärtsjukdom. Kunskap om dessa risker kan leda till tidiga förebyggande åtgärder, såsom livsstilsförändringar och regelbunden övervakning. 

 • Neurodegenerativa Sjukdomar:

– Alzheimers sjukdomsvarianter ingår i screeningen. Att känna till ens genetiska risk kan leda till tidiga kognitiva bedömningar och interventioner, vilket potentiellt kan bromsa sjukdomens progression.

 • Cancerbenägenhet:
  – Testet kan avslöja genetiska mottagligheter för olika cancerformer, inklusive lungcancer, bröstcancer och melanom. Denna kunskap möjliggör mer vaksam screening och kan informera beslut om förebyggande åtgärder.
 • Ögonsjukdomar:
  – Genetiska varianter relaterade till olika former av okulokutan albinism och andra ögonsjukdomar ingår i testet. Tidig upptäckt kan hjälpa till att hantera dessa tillstånd mer effektivt.
 • Leverhälsa:
  – Ökade nivåer av levertransaminaser, som kan indikera leverskador, ingår i screeningen. Att identifiera dessa risker tidigt kan leda till interventioner för att skydda leverhälsan.
 • Hud- och Pigmenteringsstörningar:
  – Testet inkluderar varianter som kan leda till tillstånd som påverkar hud- och hårfärgning, som olika typer av albinism. Medvetenhet om dessa tillstånd kan vägleda lämplig vård och hantering.
 • Respons på Medicinering:
  – Genetiska markörer som påverkar kroppens respons på vissa läkemedel, som Warfarin, är en del av screeningen. Detta kan vara avgörande för att anpassa medicinplaner för att undvika negativa reaktioner.
 • Andra Genetiska Hälsorisker:
  – Testet täcker också en rad andra genetiska risker, inklusive mottaglighet för tillstånd som leukemi efter kemoterapi och benzen-toxicitet.

Ta Steget Mot En Hälsosammare Framtid

Vänta inte tills det är för sent. Boka din Full Genome Proactive Screening med oss på Medibalans idag och börja din resa mot en mer informerad, hälsosammare framtid.

Gör en verklig förändring i din hälsa, från insidan och ut.

Vi erbjuder personliga och virtuella alternativ för enskilda och delade medicinska möten.

Methylation cycle test – MTHFR, MTR, MTRR, AHCY, COMT, Homocystein

Upptäck kraften i din genetik.

Vår Methylation cycle ger en omfattande analys av nyckelgener i metyleringsprocessen, inklusive MTHFR, MTR, MTRR, AHCY, COMT, och Homocystein. Denna test är avgörande för att förstå hur din kropp hanterar vitala biokemiska processer.

Varför är Metyleringscykeltest Viktigt?

Metyleringen är en kritisk process i kroppen som påverkar allt från DNA-reparation till produktionen av neurotransmittorer. Genom att analysera dina metyleringsgener, kan vi:

 • Identifiera Genetiska Variationer: Förstå hur genetiska variationer i MTHFR och andra metyleringsrelaterade gener påverkar din hälsa.
 • Riskbedömning för Hälsotillstånd: Bedöma risker för tillstånd som hjärt-kärlsjukdomar, kognitiva störningar och mer.
 • Anpassade Hälsoplaner: Utveckla skräddarsydda näring- och livsstilsråd baserat på dina unika genetiska markörer.

 

MTHFR och Mer – Din Genetiska Blåkopia

MTHFR-genvariationen är en av de mest studerade inom metyleringsforskningen. Denna test ger inte bara insikter om MTHFR utan även om andra kritiska gener som MTR, MTRR, AHCY, och COMT, vilket ger en komplett bild av din metyleringsprofil.

Förstå Ditt Homocysteinvärde

Homocysteinnivåer är en viktig indikator på metyleringsstatus. Genom att förstå dina nivåer kan vi ge insikter i hur din kropp hanterar viktiga metyleringsprocesser. 

Ta Kontroll över Din Hälsa
Vårt Metyleringscykeltest är mer än bara en genetisk analys – det är ett verktyg för att optimera din hälsa. Upptäck hur dina gener påverkar din kropp och ta informerade beslut om din hälsa.

Följande sjukdomar kan relateras till kronisk inflammation associerad till kosten och livstil:

 1. Hjärt- och kärlsjukdomar: Otillräcklig metylering kan leda till ökade homocysteinnivåer, vilket är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar.

 2. Neurologiska och kognitiva störningar: Störningar i metyleringen kan påverka hjärnfunktionen, vilket kan bidra till utvecklingen av neurologiska tillstånd som Alzheimers sjukdom och andra former av demens.

 3. Graviditetskomplikationer: Abnormal metylering kan påverka fertilitet och graviditetsutfall, inklusive risken för missfall och medfödda defekter.

 4. Kronisk trötthetssyndrom: Störningar i metyleringsvägar kan påverka energiproduktionen i cellerna.

 5. Fibromyalgi: Liknande mekanismer som påverkar kronisk trötthet kan också spela en roll i fibromyalgi.

 6. Hudsjukdomar: Vissa hudsjukdomar, såsom psoriasis och eksem, kan ha kopplingar till metyleringsprocesser.

 7. Endokrina störningar: Metyleringsstörningar kan påverka hormonproduktion och funktion, vilket kan leda till olika endokrina störningar.

 8. Inflammatoriska tillstånd: Kronisk inflammation, som kan vara en grundläggande faktor i många sjukdomar, kan också kopplas till metyleringsproblem.

9.Cancer: Felaktig metylering av D NA kan bidra till onormal celltillväxt och cancerutveckling. Detta gäller särskilt för vissa typer av cancer, som kolorektalcancer.

10. Psykiatriska tillstånd: Metyleringsprocessen påverkar produktionen av neurotransmittorer, vilket kan påverka psykisk hälsa och bidra till tillstånd som depression och ångest.

11. Autoimmuna sjukdomar: Störningar i metylering kan påverka immunsystemets funktion, vilket kan bidra till utvecklingen av autoimmuna tillstånd som reumatoid artrit och lupus.

12. Autismsspektrumtillstånd: Vissa forskningar har funnit samband mellan metyleringsförändringar och utvecklingen av autism.

13. Allergier och astma: Metyleringsförändringar kan påverka immunsystemets svar och är kopplade till utvecklingen av allergiska tillstånd och astma.

14. Benhälsa: Metylering spelar en roll i benhälsan, och störningar i denna process kan bidra till tillstånd som osteoporos.

15. Muskel- och ledproblem: Vissa muskel- och ledsjukdomar kan ha en koppling till metylering, särskilt i hur kroppen hanterar inflammation och vävnadsreparation.

 

 1.  
 2.  

Cellular Micronutrient Assay – En Djupare Insikt i Din Cellhälsa

Upptäck Din Kropps Sanna Näringsbehov. 

Vår Cellular Micronutrient Assay (CMA) ger en revolutionerande inblick i din kropps cellhälsa, genom att analysera näringsnivåerna direkt i dina celler. Skiljer sig från traditionella plasmatest, CMA erbjuder en mer exakt och detaljerad bild av din näringsstatus.


Varför CMA Överstiger Plasma Tester


Varför CMA Överstiger Plasma Tester

 • Direkt Cellanalys: Medan plasma tester mäter näringsämnen i blodet, går CMA ett steg längre genom att mäta nivåerna inuti cellerna. Detta ger en djupare förståelse av hur dina celler faktiskt använder dessa näringsämnen.
 • Mer Tillförlitliga Resultat: CMA avslöjar den faktiska näringsstatusen i dina celler, vilket ger en mer exakt indikation på ditt näringsbehov och hjälper till att identifiera eventuella brister.

Betydelsen av CMA för Cancer och Cellhälsa

 • Upptäck Potentialen för Cancerförebyggande: Genom att analysera antioxidanter och andra viktiga näringsämnen i cellerna, kan CMA hjälpa till att identifiera riskfaktorer som är kopplade till cancerutveckling.
 • Främja Hälsosamma Cellfunktioner: En balanserad cellär näringsprofil är avgörande för att upprätthålla friska cellfunktioner och skydda mot oxidativ stress, vilket är viktigt för att förebygga degenerativa sjukdomar.

Vad Vi Kontrollerar med CMA

 • Antioxidanter: Vi analyserar nivåerna av viktiga antioxidanter för att bedöma din kropps förmåga att bekämpa fria radikaler och oxidativ stress.
 • Viktiga Näringsämnen: CMA ger en omfattande profil av vitaminer, mineraler och andra näringsämnen i dina celler, vilket är avgörande för din allmänna hälsa.

Ta Kontroll Över Din Hälsa på Cellnivå

Vår Cellular Micronutrient Assay är inte bara ett test – det är en vägledning för din personliga hälsa. Genom att förstå din kropps unika näringsbehov på cellnivå, kan du ta informerade steg för att förbättra din hälsa och välbefinnande.

Alcat-testet – Biohacking för Optimal Hälsa

Avancerad Biohacking för Din Kropp. I biohackingens värld är Alcat-testet ett kraftfullt verktyg som avslöjar hur din kropp specifikt reagerar på mat, kemikalier och andra ämnen. Denna djupgående analys är en hörnsten i biohacking-strategier för att optimera hälsa och välbefinnande.

Uppnå Din Fulla Potential med Alcat-testet

 • Personlig Anpassning: Alcat-testet tar biohacking till en ny nivå genom att ge personliga data om din kropps reaktioner. Denna information är avgörande för att skräddarsy din kost och livsstil.
 • Förebyggande av Inflammation och Intolerans: Genom att identifiera vilka ämnen din kropp inte hanterar väl, kan Alcat-testet hjälpa dig att undvika de som orsakar inflammation och intolerans, vilket är nyckeln till att upprätthålla optimal hälsa.
 • Förstå Din Kropps Unika Behov: Varje individ är unik, och Alcat-testet ger insikter som är anpassade till just din kropp, vilket är essentiellt för effektiv biohacking.

Alcat-testet i Biohacking

 • Djupare än Traditionella Tester: Till skillnad från standard allergitester som mäter IgE-medierade reaktioner, fokuserar Alcat-testet på cellbaserade svar, vilket ger en bredare förståelse för intoleranser och känsligheter.
 • Optimera Din Hälsa: Med Alcat-testet kan du optimera din näring och minska belastningen på din kropp genom att undvika det som den reagerar negativt på, vilket är avgörande för att uppnå din högsta hälsopotential.

Biohacking för Livskvalitet

Alcat-testet är mer än bara ett näringstest; det är en vägledning för att skapa en livsstil som harmonierar med din kropps unika sammansättning. Genom att förstå och agera på denna information, tar du kontroll över din hälsa och ditt välbefinnande.

Ta Kontroll över Din Häälsa

Upptäck kraften i Alcat-testet och låt det bli en central del av din biohacking-resa. Kontakta oss idag för att utforska hur du kan anpassa din kost och livsstil för maximal hälsa och energi.

Frågor och svar

Biohacking innebär att använda vetenskap och biologi för att direkt påverka din kropps prestation och välbefinnande. Detta kan innefatta allt från genetiska tester till livsstilsförändringar och näringsjusteringar.

Denna screening analyserar hela ditt genom och ger insikter om eventuella genetiska riskfaktorer för olika sjukdomar. Det hjälper dig att förstå din genetiska predisposition och ta proaktiva steg för att hantera din hälsa.

Methylering är en biokemisk process som är avgörande för många av kroppens funktioner, inklusive DNA-reparation och genuttryck. Störningar i denna process kan kopplas till en rad hälsotillstånd, och att förstå din methyleringsstatus kan hjälpa till att optimera din hälsa.

Cellular Micronutrient Assay (CMA) är ett avancerat test som mäter näringsnivåerna direkt i dina celler, vilket ger en mer exakt bild av din näringsstatus. Detta kan hjälpa till att identifiera brister och guida dig mot en mer näringsrik kost för bättre hälsa.

Svar: Methyleringstester analyserar viktiga gener som MTHFR, MTR, MTRR, AHCY och COMT för att bedöma din kropps metyleringsförmåga. Dessa tester är viktiga eftersom metylering påverkar allt från energiproduktion till DNA-reparation. Genom att förstå din genetiska profil inom dessa områden kan vi få värdefulla insikter för att hantera olika hälsotillstånd.

 
 
 

Ja, genetiska tester som Full Genome Proactive Screening är säkra och utförs med högsta sekretess och respekt för din personliga information. De ger värdefull insikt i din genetiska predisposition för olika hälsotillstånd.

Ja, vi erbjuder personliga konsultationer där du kan diskutera dina testresultat med en expert inom funktionell medicin. Under konsultationen kan vi skräddarsy en hälsoplan baserad på dina unika behov och resultat.

Under en funtionsmedicin konsultation kommer vi att gå igenom en omfattande genomgång av din medicinska historia, livsstil, näring, miljö och genetik. Vi kan också använda avancerade diagnostiska verktyg för att ytterligare förstå din unika hälsosituation. Med denna information kommer vi att skapa en personlig behandlingsplan som kan inkludera koständringar, motion, tillskott, stresshanteringstekniker och mer.

Funtionsmedicin läkare har vanligtvis en medicinsk examen och en licens att utöva medicin, precis som traditionella läkare. De har också genomgått ytterligare utbildning och certifiering inom funtionsmedicin, vilket innebär att de har utbildats för att förstå kroppen som ett integrerat system och att använda en mer holistisk, patientcentrerad strategi.

Telomerlängdstestning ger information om cellernas åldringsprocess och kan användas som en indikator på den övergripande hälsan. Genom att förstå din telomerlängd kan vi utveckla strategier för att förbättra din cellhälsa och förlänga din livslängd.

Alcat-testet är unikt eftersom det identifierar cellbaserade reaktioner på mat, kemikalier och andra ämnen, snarare än att endast fokusera på immunsystemets IgE-medierade reaktioner. Detta ger en bredare förståelse för hur din kropp reagerar på olika ämnen.

Resultaten från dessa tester kan användas för att skräddarsy en personlig hälsoplan. Detta kan inkludera kostförändringar, livsstilsanpassningar och strategier för att hantera eller förebygga specifika hälsotillstånd.