Yale School of Medicine har vetenskapligt validerat Alcat-test

”Alcat-test är exakt och effektivt.” Prof. W. Z. Mehal, MD, Phd

Det enda validerat

Förstarka din hälsa

Förstarka ditt immunesystem, bli av med IBS & magbesvär, hantera din vikt, med individuelt  Alcat utredning  & behandlings concept

 

Hälsa och Fitness

Näring påverkar min hälsa direkt. Jag vill optimera min vikt, öka ämnesomsättningen och förstärka immunförsvaret med de bästa anpassade kostvalen och undvika skadliga ämnen.

 

Vi är alla unika

Allmänna kostråd fungerar för min vän men inte för mig. Jag letar efter ett smart och effektivt individuell kostplan för att varje person är unik och reagerar olika på en viss mat.

 
 

En enkel individuell diet

 

Min mat matchar mitt immunförsvar och min kost består av anpassade näringsval. På detta sätt stöder jag min tarmhälsa, förstärka immunförsvaret, ökar ämnesomsättningen och undviker mat som kan utlösa skadliga immunreaktioner.

 

Magtarmbesvär

IBS, Celiaki, Crohns sjukdom, diarréer, förstoppning, magkatarr, reflux, uppblåsthet 

Övervikt & metaboliska sjukdomar

Övervikt, type 2 diabetes, svårighet att gå ner i vikt, sköldkörtelsstörningar

Hud

Acne, eksem, psoriasis, hudutslag, urtikaria

Muskuloskeletal

Ledvärk, artros, artrit, hälsenetendinos, fibromyalgi 

Andningsvägar

Långvarig hosta, astma, rinit, kronisk bihåleinflammation

Neurologiska

Kronisk trötthet, huvudverk, migrän, kognitiv nedsättning, ADD, ADHD

Överkänslighet vs allergi 

Det finns olika typer av reaktioner mot mat. Termerna ”allergi”, ”intolerans” eller ”överkänslighet / intolerans” används ofta synonymt eller till och med felaktigt. Följande förklaringen ger dig en översikt över grundläggande definitioner och klassificeringar.

 

Alcat-testet användas för att undersöka cellmedierad matöverkänslighet eller intolerans

Symtom på intolerans, överkänslighet eller känslighet (Engl. Sensitivity) kan förekomma timmar eller dagar efter konsumtion.

Dessa är inflammatoriska processer, vars märkbara effekter kan vara utbredda: mag- och tarmbesvär som diarré, förstoppning, gas, uppblåsthet, huvudvärk, migrän, trötthet, hudproblem, artrit, koncentrations- och minnesproblem, starka humörsvängningar och många fler

Inflammationen orsakad av det cellulära direktförsvaret är ofta mildare och subliminal utan att orsaken känns igen – till skillnad från IgE-medierad allergi. De drabbade tål vanligtvis små mängder av livsmedlet om de är intoleranta mot detta.

Alcat-testet är därför ett intoleransprov – en process för att bedöma den medfödda immunförsvaret med tanke på   matimmuntolerans.

En ”äkta” matallergi (typ 1 eller omedelbar typ) är en immunreaktion som förmedlas av IgE-antikroppar (immunoglobulin E) och uppkommer vanligtvis omedelbart och mycket våldsamt, med allvarliga och livshotande symtom.

Även små mängder kan utlösa immunförsvaret. Immunsystemet attackerar ett visst protein som om det vore en skadlig patogen. Symtomen kan variera och inkluderar stickningar i munnen, nässelfeber, utslag, kräkningar omedelbart, väsande andning, ödem – svullnad av kroppsdelar som hals, tunga och ansikte. Om den allergiska reaktionen är mycket svår och livshotande, kallas den anafylaxi.

Efter diagnos av typ 1-allergi är det mycket viktigt att strikt undvika sådana livsmedel, ofta för livet!

Ordet ”intolerans” står för klagomål som uppstår på grund av en enzymbrist eller en transportdefekt. Dessa är inte immunreaktioner utan metaboliska störningar.

De mest kända representanterna är laktosintolerans och fruktosmalabsorption.

Det är faktiskt inte en immunförsvarsreaktion utan snarare resultatet av en otillräcklig produktion av matsmältningsenzymer, som är nödvändiga för vissa livsmedelskomponenter. Vid laktosintolerans produceras inte enzymet laktas i tillräckliga mängder, vilket är nödvändigt för nedbrytning av mjölksocker eller laktos. Som ett resultat kan mjölken inte ”smälta”.

Hur det fungerar 

Target celler  som i försvaret mot infektioner

 

Ett starkt och hälsosamt immunsystem är i balans

Vi tror att varje individ har unika näringsbehov och att vården bör baseras på förmågan att tillhandahålla individuellt lämpliga lösningar.

Alcat Test är ett blodprov som undersöker ämnen som är relaterade till näring för cellulära immunsystemreaktioner. Alcat-näringskonceptet är baserat på laboratoriedata och är skräddarsytt för ditt unika immunsystem. Genom att undvika eventuellt inflammatoriska och därmed belastande livsmedel stöder du viktiga fysiska funktioner, avgiftning och processer för att bibehålla och förebygga hälsan.

Dina immunceller (granulocyter) ska kunna effektivt försvara sig mot smittsamma patogener. Denna grundläggande förmåga kan kompromissas  av ett överbelastat eller till och med felriktat immunsystem.

Alcat Test kan hjälpa till att avlasta immunförsvaret

Studier tyder på att Alcat-testets effektivitet och att det direkta cellförsvaret är ett vetenskapligt sundt sätt att undersöka immunologiskt komplexa, ofta fördröjda matintoleranser.

 

Celler och kronisk inflammation

Alcat Test är ett biologiskt immuncellaktiveringstest

 Viktigt att uppfattas: Alcat-testet diagnostiserar inte ”äkta” matallergier typ 1

Granulocyter representerar immuncellpopulationen i människas blod med 60-85% av cirkulerande leukocyter. En viktig egenskap hos medfödda cellförsvar är att det fungerar icke-specifikt mot inkräktare eller interna molekyler. Cellerna kan identifiera molekyler som giftiga , t.ex. proteiner, fetter, kolhydrater, bioaktiva ämnen, tillsatser, toxiner etc., som kanske inte känns igen av antikroppar (specifik immunförsvaret). En överaktivering av immunsystemet kan leda till kronisk inflammation och vävnadsskada. 

Målet med Alcat-kostkonceptet är att förbättra immunbalansen och förhindra överaktivering av cellförsvaret och dess proinflammatoriska konsekvenser.

Om Cell Science Systems Lab

Vårt team ger inblick inom områdena cellmedierad mat / kemisk överkänslighet, laboratorium, klinisk tillämpning, forskning och utveckling, testmetod, kvalitetssäkring, tolkning av laboratorietestresultat och etiska aspekter.

 

Hälsofördelar med Alcat Test

 Tarmproblem, övervikt, hudutslag? Jag mår helt enkelt inte bra och önskar att komma tillbaka i toppform?

Följande sjukdomar kan relateras till kronisk inflammation associerad till kosten:

 
 
 

Hur utvecklas kroniska inflammationen

Hur är immuncellsaktivering relaterad till min hälsa? (förklarande modell)

A –En neutrofil granulocyt i vilotillstånd: Granulocyter, den största undergruppen av vita blodkroppar, tillhör det medfödda immunförsvaret och bekämpar ”faror” med hjälp av inflammatoriska reaktioner. Hot inkluderar bakterier, virus och andra inkräktare – men även molekyler i kroppen, till exempel cellrester, cellfritt DNA, stress, mat, etc. kan tolkas som farosignaler.

B/C – Cells utplattning och uppsvällning av cellen: Immuncellerna ”äter” (fagocytos) eller sväller (t.ex. degranulering).

DSprängning av immunceller (pyroptos / NETosis): På grund av cellens sprängning frigörs inflammatoriska cellinnehåll (”stridsmedel”) inklusive DNA och bildar extracellulära fällor. Dessa är avsedda att avvisa mikrober. Men om immunsystemet är överaktiverat, felriktat eller överbelastat kan dessa starka inflammatoriska reaktioner också leda till kroniska inflammationskaskader och vävnadsskador, som är associerade med många kroniska inflammatoriska sjukdomar. Yale-forskare undersökte Alcat-testet och identifierade DNA-supernatanter som släpptes genom cellsprängning, vilka anses vara en specifik intern farosignal.

Cellförändringar kan mätas. Alcat-testet identifierar om och vilka livsmedel / tillsatser utlöser sådana cellförändringar (volym, storlek, antal / B-D) som uppstår vid immuncellaktivering.

Frågor och svar

 

Är Alcat Test validerat?

Guldstandarden för att identifiera matkänslighet är oral provokation. Följaktligen bara en
immunologiskt blodprov kan närma sig guldstandarden, som mäter effekten av livsmedels på exakt de immunparametrar som är ansvariga för den biologiska effektorfunktionen. Valideringen av ett in vitro-test, såsom Alcat-testet, är uppdelat i en a) analytisk och b) klinisk validering.

Några av Alcat-teststudierna motsvarar en klinisk validering för diagnos av känslighet för livsmedel, tillsatser och andra ämnen. Den analytiska valideringen är resultatet både från kliniska studier och i synnerhet från auktorisationer, certifikat och patent.

Cirka 49 studier eller observationsapplikationer finns för närvarande tillgängliga för Alcat-testet, inklusive dubbelblinda studier från oberoende institutioner som Yale University, Baylor Medical College, Northern Illinois University, Pavia University, University of Camerino och andra.

Är Alcat Test ett IgG test?

Nej. Till skillnad från IgE, medlaren för klassisk allergi, främst typ 1, finns det för närvarande inga bevis för att antigenspecifikt IgG också är en indikator på kroppens överkänslighet mot mat.

Bevis från flera studier tyder på att förhöjda IgG-nivåer, särskilt IgG4, är fysiologiskt naturliga och en indikator på kontakt med ett ämne. Tidigare exponering för en mat bör dock inte förväxlas med en aktiv inflammatorisk försvarsprocess.

I koronavirusens sammanhang används till exempel antikroppstester för att utvärdera om en person har exponerats för viruset och har utvecklat skydd.

Varför använda impedansmetoden?

Mättekniken för Alcat-testet är en specifik kombination av flödescytometri och impedansmetodik. Enligt vetenskapens nuvarande tillstånd används den för att analysera tidiga cellulära svar och är överlägsen alla andra tillgängliga metoder för analys av cellulära svar. Analys av cellulära svar med konventionella flödescytometrar kan missa tidiga ogynnsamma cellulära svar. Vi hänvisar till arbetet av professor M. Cooper, en pionjär inom labelfree-teknik för ”kontinuerlig icke-invasiv cellövervakning i realtid.”  (Label-Free Technologies for Drug Discovery, Wiley-Blackwell; Label-free Biosensors: Techniques and Applications. Cambridge University Press).